โครงการฝึกงานที่อเมริกา

“ประสบการณ์ในการฝึกงานที่ดีที่สุดอยู่ใกล้แค่เอื้อม! คุณจะได้รับประสบการณ์ที่มีค่าที่สุดจากประเทศที่ศักยภาพทางด้านเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในโลก, เสริมสร้างทักษะ และปรับปรุงภาษาอังกฤษของคุณ เพื่อเริ่มต้นอาชีพในฝันกับสภาพแวดล้อมที่จะเรียนรู้และเติบโตของสหรัฐอเมริกาอย่าพลาดโอกาสที่น่าตื่นตาตื่นใจนี้! “

โครงการ J1-Internship เปิดโอกาสให้นักศึกษาที่กำลังศึกษาในสถานบันที่ได้รับการรับรองภายนอกเขตสหราชอาณาจักร ได้รับประสบการณ์และเข้าร่วมการฝึกงานที่สหรัฐอเมริกา เพื่อเรียนรู้วิธีการทำงาน และการใช้ชีวิตที่อเมริกา และค้นหาประสบการณ์ใหม่ๆ ตามสายวิชาชีพที่ผู้สมัครได้ศึกษามา

ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการนี้จะต้องถือสัญชาติอื่นที่มิใช่อเมริกัน:
① อายุระหว่าง 20 – 30 ปี , มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง สมบูรณ์ มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน และสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
② กำลังศึกษาในระดับชั้นอุดมศึกษา ในสถาบันที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภายนอกเขตสหราชอาณาจักร หรือ
③ เป็นผู้สมัครที่เพิ่งจบการศึกษา มาระยะเวลาไม่เกิน 12 เดือน

ระยะเวลาการเข้าร่วมโครงการ:

ประเภทของตำแหน่งงาน:

① ด้านสาขาการบริการ การท่องเที่ยวและการโรงแรม
② สาขางานครัวและเครื่องดื่ม
③ การบัญชี
④ งานสำนักงาน
⑤ ฝ่ายบุคคล

โครงการ J1 Training นั้นเปิดโอกาสให้กับผู้ที่จบการศึกษาจากสถาบันมาเกิน 1 ปี และมีประสบการณ์ในการทำงานแล้ว แต่มีความต้องการที่จะเสริมสร้างและพัฒนาตนเอง ได้รับโอกาสในการเรียนรู้การทำงาน ในสาขาวิชาชีพต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาชีพที่ตนจบมา ได้มีโอกาสมาเรียนรู้ ได้รับประสบการณ์และเข้าร่วมการฝึกงานที่สหรัฐอเมริกา เพื่อเรียนรู้วิธีการทำงาน และการใช้ชีวิตที่อเมริกา และค้นหาประสบการณ์ใหม่ๆ

ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการนี้จะต้องถือสัญชาติอื่นที่มิใช่อเมริกัน:
① อายุระหว่าง 20 – 30 ปี , มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง สมบูรณ์ มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน และสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
② จบการศึกษาอย่างน้อยระดับปริญญาตรี จากสถาบันที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และมีประสบการณ์ในการทำงานในสาขาวิชาที่ต้องการฝึกงานอย่างน้อย 5 ปี ภายนอกสหราชอาณาจักร

ระยะเวลาการเข้าร่วมโครงการ :

ประเภทของตำแหน่งงาน:

① ด้านสาขาการบริการ การท่องเที่ยวและการโรงแรม
② สาขางานครัวและเครื่องดื่ม
③ การบัญชี
④ งานสำนักงาน
⑤ ฝ่ายบุคคล

การได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการฝึกงานที่อเมริกา นักศึกษาจะได้รับประสบการณ์มากมายที่จะช่วยให้เข้าใจชีวิตและการทำงานมากขึ้น รวมถึงได้พัฒนาทักษะภาษา ในสิ่งแวดล้อมและสังคมอเมริกัน ให้รู้จักพึ่งพาตนเอง รู้จักการปรับตัว สิ่งเหล่านี้จะเป็นแรงหนุนให้ประสบความสำเร็จในอนาคต นอกจากนี้ยังได้รับประสบการณ์ ความรู้และความสามารถจากในสาขาวิชาชีพที่ได้เข้าร่วมการฝึกงานอีกด้วย

© 2020 Design by Global One+