โครงการฝึกงานที่ประเทศไทย

ประเทศไทย ดินแดนแห่งสยามเมืองยิ้ม ที่พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลก ด้วยความเป็นมิตรของผู้คน อารยธรรมที่สวยงาม สถาปัตยกรรมอันล้ำค่า และธรรมชาติที่มีความสมบูรณ์ รวมถึงค่าครองชีพที่ไม่แพง ประเทศไทยจึงเป็นเป้าหมายที่สำคัญ ที่นักท่องเที่ยวหลายคนอยากมาสัมผัสสักครั้งในชีวิต โครงการฝึกงานที่ประเทศไทย จึงเป็นเสมือนโอกาส ที่ให้นักศึกษาจากต่างชาติได้เข้ามาสัมผัสความเป็นอยู่ และใช้ชีวิตในแบบวิถีการทำงานของไทย เรียนรู้ศิลปะ ทักษะ การทำงาน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้กับตนเอง

บริษัท เอ็มพาวเวอร์ โกลบอล เป็นตัวแทนจากสถานประกอบการหลายแห่งในจังหวัดภูเก็ตและกระบี่ ในการคัดเลือกนักศึกษาจากต่างประเทศ เข้ามาเรียนรู้และฝึกงานในประเทศไทย

นักศึกษาที่เข้าร่วมการฝึกงานจะได้ฝึกฝนและเรียนรู้ทักษะต่างๆจากสาขาวิชาชีพ การบริการ การท่องเที่ยวและการโรงแรมในแผนกที่ตนเองเข้ารับการฝึกงาน

ระยะเวลาในการเข้าร่วมโครงการ:
6 – 12 เดือน

ประเภทของตำแหน่งฝึกงาน:

① ด้านการบริการ การท่องเที่ยวและการโรงแรม
② ด้านการครัวและเครื่องดื่ม

คุณสมบัติที่ต้องการ สำหรับนักศึกษาที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกงาน:

① อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
② มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง สมบูรณ์ พร้อมในการทำงาน
③ มีทัศนคติที่ดี เปิดใจกว้าง และพร้อมเรียนรู็ในการทำงาน
④ มีความสามารถในการจัดการและสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้

โอกาสในการได้เรียนรู้และได้รับประสบการณ์ในการเข้าทำงานในสายงานวิชาชีพด้านการบริการ เพิ่มพูนทักษะ เพื่อเป็นการเพิ่มคุณสมบัติและฝึกฝนตัวเองให้พร้อมในการทำงาน โดยผู้สมัครเข้าร่วมโครงการจะได้รับสวัสดิการต่างๆจาก ทางสถานประกอบการ

© 2020 Design by Global One+