Internship @Cambodia

ยินดีต้อนรับสู่ประเทศกัมพูชา อาณาจักรที่มากด้วยวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ ซึ่งเป็นเป้าหมายใหม่ของนักท่องเที่ยวที่แสวงหาความแปลกใหม่ ในธรรมชาติที่ยังสวยงาม การฝึกงานที่ประเทศกัมพูชานั้น จะเปิดโอกาสให้คุณได้ลองไปหาประสบการณ์ที่กรุงพนมเปญ เมืองหลวงของกัมพูชา ซึ่งเป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยว ที่จะทำให้ได้มีประสบการณ์ในการพบปะผู้คนจากหลายประเทศ

โครงการฝึกงานนี่เปิดรับทั้งตำแหน่งพนักงานชั่วคราวและพนักงานประจำ สามารถสมัครได้ตลอดทั้งปี

เรามีตำแหน่งงานที่มากมายสำหรับการฝึกงานที่นี่ โดยตำแหน่งงานแต่ละที่นั่นจะขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของผู้สมัครเป็นหลัก

ระยะเวลาของการฝึกงาน:
3 – 12 เดือน

ประเภทของตำแหน่งงาน:

① การจัดการ การท่องเที่ยว และการโรงแรม
② การตลาด

เรามองหาผู้สมัครที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้:

① อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป
② เป็นนักศึกษา ที่ศึกษาในคณะหรือสาขาวิชาเกี่ยวกับ การตลาด ภาษาศาสตร์ การท่องเที่ยวและการโรงแรม หรือในสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
③ สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
④ เปิดใจพร้อมรับเรียนรู้ในสิ่งใหม่

Be provided a framework for graduate and current students from diverse academic backgrounds to be assigned to various hotel where their education experience can be enhanced through practical work assignments.

Gain experience in the hotel & tourism organization with the objective of deepening their knowledge and understanding of the hotels goals, principle and activities.

© 2020 Design by Global One+